ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

 
Πρόσκληση για εθελοντές
Για το Παγκόσμιο Συνέδριο «Αριστοτέλης 2.400 Χρόνια»
 
Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε ως εθελοντές/εθελόντριες στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 Χρόνια», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στα αρχαία Στάγειρα και στην αρχαία Μίεζα στις 23-28 Μαΐου 2016.
 
Η διοργάνωση του Συνεδρίου στην πόλη μας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, δεδομένου ότι το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει επίσης τη στήριξη και συνεργασία της Ακαδημίας Αθηνών, του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών/Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
 
Πρόκειται για ένα γεγονός παγκοσμίου εμβέλειας, το οποίο έχει αναπτύξει μία τεράστια δυναμική που αποτυπώνεται στον εντυπωσιακό αριθμό των 250 ομιλητών από 40 χώρες. Για την ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου, απαιτείται υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και συλλογική προσπάθεια.
 
Ως εκ τούτου, κομβικό σημείο στην όλη προσπάθεια αποτελεί η συμμετοχή εθελοντών/εθελοντριών, των οποίων η βοήθεια θα συμβάλει τα μέγιστα στην ομαλή και επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου.
 
Το έργο του εθελοντή:
 
·      Η εύρυθμη λειτουργία των αιθουσών του Συνεδρίου (πχ. παροχή πληροφοριών, εγγραφές συνέδρων, έλεγχος και προετοιμασία τεχνικού εξοπλισμού, καθοδήγηση συνέδρων στους χώρους του συνεδρίου κ.α.).
·      Ο κάθε εθελοντής/τρια θα έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος.
Παράδειγμα: υποδοχή προσκεκλημένων ομιλητών στο αεροδρόμιο ή στο ξενοδοχείο / συνοδεία στα λεωφορεία κατά τις μετακινήσεις προς τα Στάγειρα ή τη Μίεζα / συνεχή παρουσία σε μια εκ των αιθουσών συνεδριάσεων.
·      Η διάρκεια των καθηκόντων θα οριστεί σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και τη διαθεσιμότητα κάθε εθελοντή.
Παράδειγμα: σύνταξη μικρών ανακοινώσεων στην Αγγλική γλώσσα. Συμμετοχή μόνο στην τελετή έναρξης ή μόνο στην τελετή λήξης.
·      Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και εθελοντισμού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Το προφίλ του εθελοντή:
 
·      Πρόθυμος να συναντήσει και να γνωρίσει καθηγητές και ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές από 40 χώρες του κόσμου.
·      Πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
·      Αφού έχει ενημερωθεί και εξειδικευΘεί στον τομέα του, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί.
·      Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση θα είναι σε θέση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί.
 
Αντικείμενο Εθελοντών:
 
·      Υποστήριξη υποδοχής συνέδρων στη γραμματεία.
·      Καθοδόγηση και συντονισμός προγράμματος προσκεκλημένων ομιλητών.
·      Επίβλεψη σωστής λειτουργίας αιθουσών.
·      Συνοδεία λεωφορείων για το πρόγραμμα του συνεδρίου στην Αρχαία Μίεζα και τα Αρχαία Στάγειρα.
 
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Αριστοτέλης 2.400 Χρόνια» ως εθελοντής/τρια παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Εθελοντή
μέχρι και την Παρασκευή 13/05/2016.
 
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη!